مقایسه انواع سمعک های دیجیتال از برندهای معروف

جداول زیر لیست انواع مدلهای سمعک از برند های معروف تولید کننده سمعک را از لحاظ تعداد کانالهای پردازشی سمعک، قابلیت های وایرلس و همچنین تعداد برنامه های شنوایی سمعک با یکدیگر مقایسه می کند.

 

مقایسه سمعکهای زیمنس – Siemens Hearing Aids

 مدل تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند)قابلیت بیسیم تعداد برنامه های شنوایی
 Eclipse تا 16بله – پیشرفته 5
 Ace تا 16بله – پیشرفته 6
 Aquaris تا 16بله – پیشرفته 5
 iMini 16خیر 1
 Pure Carat تا 16بلهتا 5
 Pure تا 16بلهتا 5
 Motion تا 16بلهتا 5
 Nitro تا 16خیرتا 5
 Life تا 16بلهتا 5

 

مقایسه سمعکهای فوناک – Phonak Hearing Aids

 مدل تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند)قابلیت بیسیم تعداد برنامه های شنوایی
 Bolero Qتا 12بله – پیشرفته 4
 Virtoبله – پیشرفته
 Nanoتا 20خیر 1
 Ambra20بله – پیشرفته 5
 Audeo S Miniتا 20خیر 1
 Audeo S Smartتا 20بله – پیشرفته تا 5
 Audeo YESتا 20بله تا 5
 Solana16بله 4
 Cassia6بله 3
Naida Sتا 20بله تا 5
Nios Microتا 16بله تا 5
Milo4بله تا 4

 

مقایسه سمعکهای اتیکن- Oticon Hearing Aids

 مدل تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند)قابلیت بیسیم تعداد برنامه های شنوایی
 Agil & Agil Proتا 10بلهتا 4
 Intigaتا 10بله – پیشرفتهتا 5
 Acto & Acto Proتا 9خیرتا 4
 Chiliتا 9بلهتا 4
 Ino & Ino Proتا 6خیر 1
 Dual Connectتا 10بله 4
 Dual Miniتا 10خیر 1

 

مقایسه سمعکهای یونیترون- Unitron Hearing Aids

 مدل تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند)قابلیت بیسیم تعداد برنامه های شنوایی
 Quantum Pro20بله – پیشرفتهتا 4
 Quantum Micro CICتا 20بلهتا 4
 Quantumتا 20بلهتا 4
 Maxتا 20بله – پیشرفتهتا 4
 Moxiتا 20بلهتا 4
 Latitudeتا 16بلهتا 3
 Shine4خیر2
 360تا 8خیرتا 3
 Tandemتا 16خیرتا 3

 

مقایسه سمعکهای ویدکس- Widex Hearing Aids

 مدل تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند)قابلیت بیسیم تعداد برنامه های شنوایی
Clearتا 15بلهتا 4
Mindتا 15بلهتا 4
Passionتا 15بلهتا 4
Flash5خیر4
Real3خیر3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید