تست ABR

اریابی پاسخ شنوایی ساقه مغز – Auditory Brainstem Response

تست ABR (مخفف کلمه Auditory Brainstem Response) آزمونی است که اطلاعاتی در مورد گوش داخلی (کوشیلا – Cochlea) و مسیرهای عصبی مغز برای شنوایی در اختیار ما می گذارد. در برخی موارد به این آزمون AEP نیز اطلاق می شود که مخفف کلمه Auditory Evoked Potential به مفهوم پتانسیلهای برانگیخته شنوایی است.

این آزمون در نوزادان و کود کان و یا افراد بزرگسالی انجام می شودکه روشهای رایج شنوایی سنجی رفتاری را نمی توان در مورد آنها به کار برد. همچنین تست ABR برای افرادی که دارای علایم و نشانه هایی مبنی بر وجود اختلالات شنوایی با منشا مغزی و یا مسیرهای عصبی مغزی می باشند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در آزمون ABR، الکترودهایی بر روی سر نوزاد،  کودک و یا فرد بزرگسال قرار می گیرد و از طریق یک پروب خیلی کوچک محرکهای صوتی به گوش فرد ارسال می شود و پاسخ های ساقه مغز توسط الکترودها ثبت می شود. فرد مورد آزمون باید در حالت استراحت کامل و یا خواب باشد. در برخی موارد برای اینکه نوزاد به حالت خواب فرو رود از داروهای خواب آور و بیهوشی برای خواباندن نوزاد و یا کودک استفاده می شود.

تست ABR همچنین یکی از تستهایی است که در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان بکار برده می شود.در این آزمون، زمانی که برای غربالگری استفاده می شود، تنها از یک نوع محرک صوتی (کلیک) استفاده می شود.