من یه لیستی از انواع مختلفی از سمعکها رو تهیه کردم که به شما در انتخاب سمعک مناسب و مقایسه انواع سمعک های دیجیتال کمک بکنه. برای اینکه اطلاعات کاملتری از مدل خاصی از سمعک را بدست بیارید، روی اسمش کلیک کنید تا به صفحه جزئیات سمعک مربوطه برید.

اگه سمعکی که مد نظر شما هست، تو لیست نیست، کافیه یه تماسی با من بگیرین. من در مورد اون سمعک تحقیقات لازم رو بعمل آورده و به شما اطلاع خواهم داد.

 

مقایسه سمعکهای زیمنس – Siemens Hearing Aids
 مدل  تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند) قابلیت بیسیم  تعداد برنامه های شنوایی
 Eclipse  تا 16 بله – پیشرفته  5
 Ace  تا 16 بله – پیشرفته  6
 Aquaris  تا 16 بله – پیشرفته  5
 iMini  16 خیر  1
 Pure Carat  تا 16 بله تا 5
 Pure  تا 16 بله تا 5
 Motion  تا 16 بله تا 5
 Nitro  تا 16 خیر تا 5
 Life  تا 16 بله تا 5

 

مقایسه سمعکهای فوناک – Phonak Hearing Aids
 مدل  تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند) قابلیت بیسیم  تعداد برنامه های شنوایی
 Bolero Q تا 12 بله – پیشرفته  4
 Virto بله – پیشرفته
 Nano تا 20 خیر  1
 Ambra 20 بله – پیشرفته  5
 Audeo S Mini تا 20 خیر  1
 Audeo S Smart تا 20 بله – پیشرفته  تا 5
 Audeo YES تا 20 بله  تا 5
 Solana 16 بله  4
 Cassia 6 بله  3
Naida S تا 20 بله  تا 5
Nios Micro تا 16 بله  تا 5
Milo 4 بله  تا 4

 

مقایسه سمعکهای اتیکن- Oticon Hearing Aids
 مدل  تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند) قابلیت بیسیم  تعداد برنامه های شنوایی
 Agil & Agil Pro تا 10 بله تا 4
 Intiga تا 10 بله – پیشرفته تا 5
 Acto & Acto Pro تا 9 خیر تا 4
 Chili تا 9 بله تا 4
 Ino & Ino Pro تا 6 خیر  1
 Dual Connect تا 10 بله  4
 Dual Mini تا 10 خیر  1

 

مقایسه سمعکهای یونیترون- Unitron Hearing Aids
 مدل  تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند) قابلیت بیسیم  تعداد برنامه های شنوایی
 Quantum Pro 20 بله – پیشرفته تا 4
 Quantum Micro CIC تا 20 بله تا 4
 Quantum تا 20 بله تا 4
 Max تا 20 بله – پیشرفته تا 4
 Moxi تا 20 بله تا 4
 Latitude تا 16 بله تا 3
 Shine 4 خیر 2
 360 تا 8 خیر تا 3
 Tandem تا 16 خیر تا 3

 

مقایسه سمعکهای ویدکس- Widex Hearing Aids
 مدل  تعداد کانالها (بسته به مدل فرق میکند) قابلیت بیسیم  تعداد برنامه های شنوایی
Clear تا 15 بله تا 4
Mind تا 15 بله تا 4
Passion تا 15 بله تا 4
Flash 5 خیر 4
Real 3 خیر 3